Władze Polskiego Związku Curlingu

Władze Polskiego Związku Curlingu wybrane 14.12.2018 roku przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Kadencja 2018-2022

Zarząd PZC: 

Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Curlingu 

– Sekretarz Generalny

Jerzy Pazura – Skarbnik

Bartosz Piasecki – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PZC: 

Andrzej Janowski – Przewodniczący

Janusz Duda – Członek Komisji Rewizyjnej

Dawid Szczepański – Członek Komisji Rewizyjnej