Władze Związku 2018-07-03T19:13:23+00:00

Władze Polskiego Związku Curlingu

Zarząd PZC : 

Andrzej Jaworski – Prezes Zarządu

Mirosław Wodzyński- Wiceprezes

Witold Rek – Sekretarz Generalny

Alicja Oracz – Skarbnik

Urszula Domańska – Członek Zarządu

Tomasz Gumiński – Członek Zarządu

Michał Franaszczuk – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna : 

Andrzej Janowski – Przewodniczacy

Maciej Sokołowski – Wiceprzewodniczący

Maciej Karpisz – Sekretarz