Władze Związku 2017-07-29T03:01:38+00:00

Władze Polskiego Związku Curlingu

Zarząd PZC : 

Marek Jóźwik – Prezes PZC

Alicja Oracz – Sekretarz Generalny, Skarbnik

Henryk Skowroński

Wojciech Hunkiewicz

Eugeniusz Błaszczak

Komisja Rewizyjna : 

Andrzej Janowski – Przewodniczacy

Maciej Sokołowski – Wiceprzewodniczący

Maciej Karpisz – Sekretarz