Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę o godz. 16 w sali konferencyjnej w Hotelu Gold. Obecność trenerów obowiązkowa. Przypominamy o obowiązku posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich. Zawodnicy nie posiadający licencji PZC proszeni są o wystąpienie o nadanie nr licencji. W przeciwnym razie zostaną pominięci w klasyfikacji.

W związku z usprawiedliwionym wycofaniem się drużyny męskiej GKC Gdańsk, podjęliśmy decyzję o zmianie regulaminu i harmonogramu. Do pobrania: aktualny regulamin OOM 2023  Harmonogram OOM 23

Prezes PZC

Maciej Sokołowski