W przypadku zgłoszenia się większej ilości drużyn finały zostaną rozegrane łącznie z eliminacjami, podobnie jak w roku ubiegłym.