PZC informuje, że podjął decyzje w sprawie opłat związanych ze współzawodnictwem sportowym i członkostwem w PZC.

Opłaty licencyjne uprawniające do współzawodnictwa sportowego organizowanego przez PZC pozostały bez zmian i wynoszą:

Licencja zawodnicza: 50 zł

Licencja klubowa: 500 zł

Opłaty wnosimy na sezon, który trwa od 1 lipca do 30 czerwca. Opłatę wnosimy najpóźniej przed pierwszymi zawodami w sezonie, w których klub lub zawodnik zamierzają wziąć udział. Zawodnicy i kluby bez ważnej licencji nie będą klasyfikowani, a wyniki nie będą potwierdzane.

Pierwszymi zawodami sezonu 2021/22 będą Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się w lutym w Świdnicy.

Jednocześnie Zarząd PZC podjął decyzję o umorzeniu niezapłaconych licencji za poprzednie sezony, bez konsekwencji w wynikach współzawodnictwa sportowego.

Opłaty związane z członkostwem w PZC wynoszą:

Składka członkowska za rok kalendarzowy: 200 zł

Wpisowe dla nowych członków: 150 zł

Dodatkowo wprowadza się opłatę administracyjną w wysokości 20 zł za wydanie przez PZC zaświadczenia  o wynikach lub licencjach dla klubu lub zawodnika.

Wszystkie opłaty powinny być wnoszone z góry na konto PZC znajdujące się na stronie pzc.org.pl w zakładce kontakty.