Polski Związek Curlingu informuje, że 15 grudnia zakończył się Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Curlingu. Zjazd uchwalił nowy statut, który zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez MSiT. Jednocześnie zjazd przyjął sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Następnie dokonano wyboru Prezesa PZC, Zarządu i uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej. Poniżej podajemy wyniki wyborów.

Maciej Sokołowski – Prezes PZC

Zarząd PZC

Roman Derks – Wiceprezes

Witold Rek – Sekretarz Generalny

Michał Franaszczuk

Katarzyna Kowalczyk

Mirosław Wodzyński

Komisja Rewizyjna

Wojciech Hunkiewicz