Informujemy, że na odbywającym sie w trybie zdalnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Światowej Federacji Curlingu zapadła decyzja o wykluczeniu Polskiego Związku Curlingu ze struktur Światowej Federacji Curlingu. Decyzja ta otwiera drogę do ponownej rejestracji PZC w przyszłym roku po spełnieniu warunków postawionych przez Światową Federację Curlingu.

Zarząd PZC