Przypominamy że warunkiem koniecznym uznania wyników MP jest posiadanie ważnej, czyli opłaconej licencji PZC za 2021 rok. Dotyczy to również klubów wystawiających drużynę w konkurencjach zespołowych. Licencja sportowa klubu dopuszczająca do zawodów o Mistrzostwo Polski nie jest powiązana z członkostwem w PZC i dotyczy wszystkich uczestników zawodów. Roczna licencja zawodnicza kosztuje 50 zł klubowa 500 zł. Licencję opłacamy bez wezwania na konto PZC nr  06 1020 1055 0000 9002 0488 5457 . Na życzenie wystawiamy dowód wpłaty.  Ponownie wzywamy też kluby, członków PZC, które tego jeszcze nie uczyniły, do zapłaty bieżącej i zaległych rocznych składek członkowskich w wysokości 200 zł. na wyżej podane konto.

 

Zarząd PZC