Otrzymaliśmy z COMS następującą informację:

Listę zgłoszonych przez Was pełnoletnich osób (23) przesłałam do punktu szczepień na Stadion Narodowy.

Szczepienia aktualnie realizowane są na Stadionie Narodowym w Warszawie dla osób pełnoletnich.

Szczepienia można wykonywać od 8:30 do 20:00 przez 7 dni w tygodniu.

Terminy szczepień proszę o ustalać bezpośrednio z koordynatorką punktu szczepień na Narodowym-  z P. Anną Tuką tel. kom: 609 528 202, anna.tuka@cskmswia.pl

Proszę też o przesyłanie do mojej wiadomości ustaleń terminów szczepień.

alicja.felkner@coms.pl