W związku z decyzją rządu o szczepieniach p-ko Covid-19 członków kadr narodowych związków olimpijskich podejmujemy działania mające na celu zgłoszenie wszystkich chętnych spełniających warunki. Operatorem wyznaczonym do przeprowadzenia szczepień jest COMS. Kadra PZC została zgłoszona do COMS – u na podstawie wyników MP 2020 ogłoszonych w październiku 2020. Są to cztery pierwsze drużyny kobiet, mężczyzn i par mieszanych. Oprócz zawodników o skierowanie mogą ubiegać się trenerzy drużyn zawodników kadry. Warunkiem wpisania na listę jest wypełnienie deklaracji: OŚWIADCZENIE szczepienie pop_  i przesłanie jej na adres PZC. Dodatkowo prosimy o podanie na deklaracji nr telefonu kontaktowego. Przypominamy również o konieczności opłacenia licencji sportowej PZC.

PS Dotyczy to również kadry narodowej juniorów wg wyników z listopada 2019.