Dzisiaj upływa ostateczny termin uiszczenia wpisowego do Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach. Zawodników których wpisowe może nie dotrzeć w terminie, prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Jednocześnie informujemy że na wysokość wpisowego składają się koszty wynajmu lodowiska w Łodzi ustalone przez właściciela obiektu, ryczałt sędziowski, koszty medali i pucharów oraz opłata księgowa w wys. 500 zł. Ani PZC ani organizator klub Euro 6 nie pobierają innych opłat. Po upływie terminu wpłat zostanie sporządzony nowy harmonogram i ustalona ostateczna wysokość wpisowego. Jeżeli powstanie nadpłata zostanie ona zwrócona zawodnikom.