W związku ze zbiegiem terminu matur i planowanych Mistrzostw Polski, na wniosek zainteresowanych, podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozegrania Mistrzostw Polski Juniorów. Komunikat w sprawie MPJ zostanie podany po ustaleniu nowego terminu. Przesłane zgłoszenia zachowują ważność lub mogą być zmieniane.