Na prośbę zainteresowanych przedłużamy termin zgłaszania drużyn do MP 2021. Nowy termin upływa w piątek 19 marca. W wyjątkowych przypadkach związanych z brakiem możliwości skompletowania drużyny 4 osobowej, PZC dopuszcza start drużyn 3 osobowych. Nie dotyczy to konkurencji mixtów.