Polski Związek Curlingu wystawia na życzenie zawodnika zaświadczenia o posiadaniu licencji sportowej. Jednocześnie przypominamy, że do ważności licencji niezbędne jest wniesienie rocznej opłaty licencyjnej. Opłata nie uległa zmianie i wynosi 50 zł. Nr rachunku PZC podany jest w zakładce „Kontakt”. Przypominamy również klubom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym o konieczności opłaty licencji klubowej która również nie uległa zmianie i wynosi 500 zł/sezon. Na koniec przypominamy członkom PZC o składce członkowskiej w wysokości 200 zł/rok.