PZC informuje, że KS Euro 6 odpowiada za organizację MP w curlingu od strony administracyjnej. Za stronę sportową zawodów w tym opracowanie i publikację regulaminów odpowiada Polski Związek Curlingu. Przypominamy, że 21.10 mija termin opłaty wpisowego. Konieczność opłacenia z góry rezerwacji torów na podstawie ustaleń z Curling Łódź, powoduje, że zawody odbędą się wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty przez wszystkie zgłoszone drużyny. Rezygnacja jakiejkolwiek drużyny spowoduje odwołanie zawodów i zwrot wpisowego. Ze względu na stan pandemii Covid-19 zastrzegamy sobie wprowadzenie dodatkowych wymagań dla zawodników lub odwołanie zawodów. Prosimy również informować związek o wszystkich przypadkach zakażenia lub kwarantanny zawodników startujących w MP.