Przypominamy, że finały MP dotyczą ubiegłego sezonu. Oznacza to, że prawo udziału w zawodach ma 12 drużyn w tym 6 pierwszych z MPM 2019 oraz 6 drużyn z eliminacji (komunikat PZC z 10.03.2020). W przypadku braku zgłoszeń drużyn uprawnionych do startu, mogą zgłaszać się i startować drużyny z następnych miejsc z eliminacji. Zgłoszenia tych drużyn trafią na listę rezerwową. W związku z planowaną na przyszły rok głęboką reorganizacją systemu sportu młodzieżowego, nie wiemy jeszcze, czy start drużyn juniorów młodszych w MPJ będzie skutkował wykluczeniem ze startu w OOM 2021. Informacje na ten temat zostaną przekazane 1.10.2020. Termin zgłoszeń drużyn juniorów do MPJ przesuwamy do 4.10.2020