Na prośbę COMS w Warszawie przekazujemy zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu.

Wraz z naszymi partnerami z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Warszawskiego prowadzimy badanie sportowców zatytułowane Covid-Stress.  Jego głównym celem jest lepsze zrozumienie jak radzimy sobie z konsekwencjami psychologicznymi trwającej obecnie epidemii. Wasz udział w tym projekcie ma duże znaczenie. Zebrane wyniki pomogą nam opracować metody, które pozwolą skuteczniej radzić sobie z psychologicznymi skutkami ekstremalnych wydarzeń. Pozwolą również sprawdzić, jak radzicie sobie ze stresem w obecnej sytuacji. Na końcu badania znajdują się przydatne materiały edukacyjne dotyczące psychologicznych sposobów radzenia sobie z sytuacją stresu.

Poniżej zamieszczam link do udziału w badaniu COVID-STRES:

https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cuLgD6yFOdtPFjf