Z dniem 25 października 2019 roku Wiceprezes Zarządu Hubert Grzegorczyk złożył rezygnację z pełnieniem funkcji. Niniejsza decyzja podyktowana jest brakiem współpracy wewnątrz Zarządu PZC, a także brakiem przekazywania informacji.