Z dniem 25 października 2019 roku Członek Zarządu, Sekretarz Generalny Witold Rek złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Niniejsza decyzja podyktowana jest brakiem współpracy wewnątrz Zarządu PZC, a także brakiem przekazywania informacji.