Termin zgłoszeń zainteresowanych drużyn upływa 2.10.2019