PZC ogłasza przyjmowanie zgłoszeń do turnieju kwalifikacyjnego do kwalifikacji do MŚ PM w Szkocji. Prawo startu w TK bez eliminacji poprzedzających turniej ma 6 pierwszych drużyn MP PM 2019, o pozostałe 6 miejsc może ubiegać się każda para złożona z zawodników posiadających licencję PZC na sezon 2019/20. Turniej odbędzie się w dniach 23 – 27.10.2019 w Łodzi. Zgloszenia przyjmowane są na adres PZC do dnia 15 września br. Od ilości zgłoszeń zależy wysokość wpisowego która zostanie ustalona po zamknięciu listy.