Przypominamy, że zawodnik niepełnoletni zostanie dopuszczony do badań jeżeli przedstawi przy badaniu 3 dokumenty:

  1. Upoważnienie dla PZC do wglądu w wyniki badań. Pobierz tutaj: Oświadczenie
  2. Ankieta o stanie zdrowia: Pobierz tutaj: ankieta badania podmiotowego KN
  3. Upoważnienia dla trenera, jeżeli rodzic nie będzie obecny podczas badań. Pobierz tutaj: Upowaznienie

Posiadanie dokumentów jest egzekwowane rygorystycznie. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów spowoduje niedopuszczenie do badań.