Zgodnie z wcześniejszym komunikatem podajemy harmonogram badań lekarskich w COMS w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A. Badania są bezpłatne i zaczynają się od godz. 8.00 Więcej informacji udziela pani Alicja Felkner tel. 697 072 667

Warunkiem przystąpienia do badań jest podanie nr PESEL zawodnika który zostanie wprowadzony przez PZC do bazy danych COMS. Prosimy o podanie nr PESEL na adres PZC. Jednocześnie każdy zawodnik musi posiadać ze sobą oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekuna prawnego. Oświadczenie do pobrania tutaj: oświadczenie

Środa 19.06.2019

Maksymilian Szewczyk
Maciej Janowski
Kacper Jarosiński
Daniel Tołwiński
Julia Dyderska
Karolina Skurnica
Kacper Dyderski
Szymon Banasik
Alicja Jaros
Martyna Szymanowska
Jakub Bartczak
Szymon Figatowski
Victoria Sitkiewicz
Alicja Haratym
Sylwester Rohde
Kamil Talleux
Wiktoria Nowakowska
Łucja Rosińska

Poniedziałek 24.06.2019

Monika Wosińska
Marlena Dziewirz
Klaudia Szmidt
Paulina Frysz
Justyna Hanslik
Dominik Szmidt
Szymon Gęborys
Bartosz Porwisz
Robert Kamiński
Juliusz Szweda
Kalina Ejsmont
Michalina Gwoździewicz
Arkadiusz Ościk
Mateusz Chojnowski