Na PGE Narodowy trwa konferencja: ” Innowacyjne mechanizmy finansowania sportu wyczynowego”. PZC reprezentują sekretarz – Witold Rek oraz Agnieszka Schröder.