Zarząd Polskiego Związku Curlingu ogłasza kwalifikacje do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Lausanne 2020.

PZC rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku którego zostanie wyłoniona reprezentacja Polski na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2020 r. Reprezentacja będzie się składała z dwóch chłopców i dwóch dziewcząt.

Prawo ubiegania się o kwalifikację mają zawodnicy urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2002 a 31 grudnia 2005, posiadający obywatelstwo polskie. Zawodnik musi być członkiem klubu zrzeszonego w PZC posiadającym ważną licencję klubową PZC na sezon 2018/19. Zawodnik musi posiadać w momencie zgłoszenia ważną licencję na sezon 2018/19, a w momencie kwalifikacji ważną licencję na sezon 2019/20.

Dodatkowe warunki:

  1. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na wyjazd dziecka na zawody do Szwajcarii w dniach 9 – 22 stycznia 2020. Nie dotyczy to zawodników urodzonych przed 9.01.2002.
  2. Udział w przynajmniej jednych ogólnopolskich zawodach w curlingu rozgrywanych w systemie sportu młodzieżowego w latach 2016 – 2019

Termin zakończenia kwalifikacji i wyłonienie reprezentacji olimpijskiej: 30 września 2019

Do dnia 30 maja zostanie wyłoniona komisja kwalifikacyjna PZC złożona z trenerów klubowych zawodników zgłoszonych do kwalifikacji. Przewodniczącego komisji powołuje zarząd PZC. PZC może również dowolnie uzupełniać skład komisji. Zadaniem komisji będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem i organizacją postępowania kwalifikacyjnego.

I etap – zgłoszenia zawodników: termin 15 maja 2019

Przyjmowane są wszystkie zgłoszenia spełniające warunki podane na wstępie. Zgłoszenia dokonuje klub macierzysty na adres sekretariat@pzc.org.pl W momencie zgłoszenia klub podaje nazwisko trenera klubowego.

II etap – Badania lekarskie w COMS Warszawa

Badania są bezpłatne, zawodnicy przyjeżdżają do Warszawy na własny koszt, o terminie badań zgłoszeni zawodnicy zostaną poinformowani w oddzielnym komunikacie.

III etap – Testy sprawnościowe/wydolnościowe i techniczne

Do dalszej kwalifikacji przechodzą zawodnicy, którzy zostali uznani przez lekarza za zdolnych do uprawiania sportu curling bez zastrzeżeń.

Testy sprawnościowe zostaną przygotowane przy współpracy z Instytutem Sportu, testy techniczne zostaną przygotowane przez PZC przy współpracy z komisją kwalifikacyjną

IV etap – Turniej Kwalifikacyjny drużyn mikstowych

Na podstawie wyników III etapu z uwzględnieniem wcześniejszych osiągnięć sportowych powstanie ranking zawodników, na podstawie którego zostanie wyłonionych maksymalnie 6 drużyn do turnieju kwalifikacyjnego.

Regulamin turnieju zostanie przygotowany przez PZC przy współpracy z komisją kwalifikacyjną

Zawodnicy zwycięskiej drużyny otrzymują nominację olimpijską. W przypadku utraty zdolności zawodnika (ów) do startu w YOG, uzupełnienia reprezentacji dokonuje się z drużyny, która zajęła 2 a w następnej kolejności dalsze miejsce w turnieju.

TERMINARZ:

15.05.2019 Zgłoszenia zawodników
20.05.2019 Weryfikacja zgłoszeń przez PZC
31.05.2019 Ogłoszenie informacji o badaniach w COMS Warszawa
30.06.2019 Ogłoszenie regulaminów testów oraz turnieju kwalifikacyjnego
31.07.2019 Zakończenie badań COMS, ogłoszenie listy zakwalifikowanych do testów
15.09.2019* Zakończenie testów wydolnościowych i technicznych, ogłoszenie rankingu zawodników, wybór składów drużyn do turnieju kwalifikacyjnego
29.09.2019* Zakończenie turnieju kwalifikacyjnego
30.09.2019 Powołanie składu kadry YOG Lausanne 2020
09.01.2020 Rozpoczęcie Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich

 

*) Dokładne terminy zostaną podane do 30.06.2019