Przesunięcie terminu WZD Polskiego Związku Curlingu

PZC informuje, że w związku z niezależnym od Związku opóźnieniem w otrzymaniu opinii biegłego rewidenta odwołuje podany wcześniej na 16.04.2019, termin wznowienia obrad WZD. O nowym terminie wznowienia obrad zostaną państwo niezwłocznie powiadomieni po jego ustaleniu przez PZC.

By |2019-04-15T22:43:52+00:00Kwiecień 11th, 2019|

About the Author: