14 grudnia 2018 roku w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Curlingu.

W obradach spośród  30 członków zwyczajnych Polskiego Związku Curlingu udział wzięło 29 delegatów z prawem głosu. W obradach brał udział obserwator z ramienia Ministra Sportu i Turystyki Pan Hubert Olszewski oraz  osoby związane z curlingiem. Krajowy Zjazd Delegatów  o charakterze wyborczym  został zwołany na zakończenie 4 letniej kadencji władz.

Krajowy  Zjazd Delegatów podjął uchwałę udzielającą absolutorium ustępującym władzom Polskiego Związku Curlingu za okres czteroletniej kadencji Zarządu 2014-2018.

Zostały również wybrane nowe władze Polskiego Związku Curlingu na kadencję 2018-2022.

Zarząd PZC:

Mariusz Olchowik – Prezes Zarządu

Hubert Grzegorczyk – Wiceprezes

Witold Rek – Sekretarz Generalny

Jerzy Pazura – Skarbnik

Bartosz Piasecki – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PZC:

Andrzej Janowski – Przewodniczący

Janusz Duda – Członek Komisji Rewizyjnej

Dawid Szczepański – Członek Komisji Rewizyjnej

Nowe Władze Polskiego Związku Curlingu dziękują delegatom za wybór i okazane zaufanie. Jednocześnie składamy wyrazy wdzięczności i uznania ustępującemu Prezesowi Panu Andrzejowi Jaworskiemu za działalność i wypełnienie złożonych obietnic.