Zarząd Polskiego Związku Curlingu zwołał Walne Zgromadzenie Delegatów PZC na dzień 14 grudnia 2018 o godz. 10 w sali konferencyjnej przy ul. Kredytowej 6 w Warszawie. Zawiadomienia o zwołaniu WZD zostały wysłane do wszystkich członków Polskiego Związku Curlingu.