Wobec powtarzających się zapytań, uprzejmie informujemy, że stawki opłat licencyjnych i regulamin licencji PZC w sezonie 2018/19 nie uległy zmianie. Opłata licencyjna dla zawodników wynosi 50 zł, dla klubów 500 za sezon. Opłaty wnosimy co najmniej na tydzień przed pierwszymi zawodami organizowanymi przez PZC w danym sezonie, w których zainteresowany zawodnik lub klub mają zamiar wziąć udział. Opłaty wnosimy przelewem na konto PZC nr 42 1020 1055 0000 9702 0373 1718 z podaniem danych zawodnika lub klubu i okresu za który wnoszona jest wpłata.