Mistrzostwa Polski Seniorów +50 odbędą się w dniach 26 – 28 października 2018 na hali przy Pl. Zebrań Ludowych w Gdańsku. Zgłoszenia drużyn kobiet i mężczyzn przyjmujemy na adres PZC do dnia 15 września br. W zgłoszeniu musi być podany skład zespołu oraz wskazana osoba kapitana zespołu. Prawo startu posiadają osoby urodzone przed 1 lipca 1968 r. posiadające ważną licencję PZC, badania lekarskie oraz polisę NNW i OC z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Wpisowe wynosi 600 zł od drużyny a wnosimy je przelewem na konto organizatora Gdańskiego Klubu Curlingowego 86 2490 0005 0000 4500 1193 4292. Za udział w bankietach obowiązuje dodatkowa opłata 55 zł. Zwycięzca otrzymuje nominację na Mistrzostwa Świata Seniorów 2019.