Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów

Zwołany na dzień dzisiejszy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Curlingu dokonał wyboru Prezesa Związku i uzupełnił skład Zarządu.

Jednogłośnie, przy nieobecności dwóch delegatów, na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Curlingu wybrano Pana Andrzeja Jaworskiego.

Nowy Prezes pochodzi z Gdańska i jest managerem i powszechnie znanym działaczem sportowym. Jest również członkiem prezydium PKOl.

Skład Zarządu uzupełniła Pani Urszula Domańska, która będzie odpowiedzialna za marketing.

Nowym członkom władz związku życzymy sukcesów w naszej dyscyplinie.

By |2018-04-25T15:23:08+00:00Kwiecień 25th, 2018|

About the Author: