Poprzez sugestie drużyn biorących udział w MP, zdecydowaliśmy się zaktualizować regulamin rozgrywek. Zmienił się sposób rozgrywania kolejki w grupie D.

Regulamin MP 2018