W załączeniu regulamin i harmonogram:

 

Challenge do WWhCC 2018 MPK 2018 regulamin MPK_2018_last