Kurs trenerski cz. 2 rozpoczyna się w piątek.

Szanowni koledzy.

W piątek wieczorem rozpoczyna się druga część kursu trenerskiego solidarności olimpijskiej.  Tym razem przedmiotem szkolenia będzie współpraca trenera z drużyną. W tym celu zapraszamy cztery drużyny juniorskie z trenerami (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz trenerów zarówno biorących udział w pierwszej części szkolenia jak i nowych chętnych. Prosimy o potwierdzenie udziału do czwartku. Szczegółowy harmonogram. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, PZC nie pokrywa kosztu wyżywienia i zakwaterowania.