Kontakt

Kontakt

DANE DO FAKTURY I RACHUNEK BANKOWY:
Al. Jerozolimskie 30 lok.53
00-024 Warszawa,
NIP: 113-259-72-77

Konto bankowe:

57 1020 1055 0000 9402 0373 1692

Konto do opłat licencyjnych:

42 1020 1055 0000 9702 0373 1718

Kontakt:
Tel: +48 577 842 271
E-mail: sekretariat@pzc.org.pl
E-mail: patrycja.majewskabronowska@op.pl
Adres do korespondencji:
Plac Stanisława Małachowskiego 2
(wejście od ul. Traugutta)
05-077 Warszawa
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00