Kontakt

DANE DO FAKTURY I RACHUNEK BANKOWY:
Al. Jerozolimskie 30 lok.53
00-024 Warszawa,
NIP: 113-259-72-77

Konto bankowe:

57 1020 1055 0000 9402 0373 1692

Konto do opłat licencyjnych:

42 1020 1055 0000 9702 0373 1718

Kontakt:
Tel: +48 530 462 628,
E-mail: sekretariat@pzc.org.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00