Kontakt 2017-10-27T03:14:30+00:00

Kontakt

DANE DO FAKTURY I RACHUNEK BANKOWY:
Al. Jerozolimskie 30 lok.53
00-024 Warszawa,
NIP: 113-259-72-77

Konto bankowe:

57 1020 1055 0000 9402 0373 1692

Konto do opłat licencyjnych:

42 1020 1055 0000 9702 0373 1718

Kontakt mailowy
sekretariat@pzc.org.pl
+48609094120

ADRES DO KORESPONDENCJI:
al. Jerozolimskie 30 lokal 53
00-024 Warszawa